Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vážná hudba

12. 6. 2011

Vážná hudba je široké a značně nespolehlivé označení pro evropskou hudební tradici a hudební formy z ní odvozené, za nímž je v dnešní době považováno zejména období renesance, baroka, klasicismu a romantismu.

Moderní vážná hudba se vyznačuje nepřístupností a nabouráváním klasických schémat.

Dějiny a vývoj vážné hudby

Renesance

Z hudby mizí disonance a stoupá důraz na harmonii. Umělecké dílo není a nemůže být shlukem dílčích detailů, ale musí tvořit komplexní propracovaný celek, jehož části se navzájem doplňují, vytvářejí rovnováhu, harmonii. Pro renesanční hudbu je charakteristická konsonatnost, vzájemný vztah všech částí díla.

Baroko

Barokní hudba je charakteristická polaritou hlasů a vrcholnou nástrojovou i pěveckou virtuozitou v rychlých částech v kontrastu s melodikou volných vět. Hlasy provádějí základní melodii v kontrapunktu a ostatní hlasy slouží jako harmonická výplň. Pro barokní hudbu je typická dramatičnost (vliv Třicetileté války), velkolepost (náboženství a prostory barokních chrámů) zpěvnost, zcela záměrná líbivost a emocionální působivost – hlavním úkolem barokní hudby je přenášet pocity na posluchače.

Významní skladatelé:

• Adam Michna z Otradovic (1600 - 1676)

• Dietrich Buxtehude (1637 - 1707)

• Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

• Antonio Vivaldy (1678 - 1741)

Klasicismus

Významní skladatelé:

• Joseph Haydn (1732 – 1809)

• Leopold Mozard (1719 – 1787)

• Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)

• Ludwig van Beethowen (1770 – 1827)

• Johan Nepomuk Hummel

Romantismus

Významní skladatelé:

• Franz Schubert (1797 – 1828)

• Frederik Chopin (1810 – 1849)

• Richard Wagner (1813 – 1883)

• Bedřich Smetana (1824 – 1884)

• Antonín Dvořák (1841 – 1904)

Impresionismus

Impresionističtí skladatelé se podobně jako impresionističtí malíři pokoušeli svým dílem zachytit prchavé pocity.

Významní skladatelé:

• Claude Debussy (1862 – 1918)

• Maurice Ravel (1875 – 1937)

Moderna

Významní skladatelé:

• Dmitrij Šostakovič (1906 – 1975)

• Erik Satie (1866 – 1925)

Serialismus

Serialismus je kompoziční technika, založená na uspořádání (zvaném řada nebo serie) výšek, délek, stupňů dynamiky, barev, způsobů hry, rytmické struktury apod. Uspořádání podle serijních pravidel má vést ke konsistenci a vnitřnímu řádu kompozice.

Významní skladatelé:

• Arnold Schonberg (1874 – 1951)

Avantgarda

Hudební avantgarda je podobně jako ostatní avantgardy charakteristická revoltou proti tradičním postupům a hledánímo odvážných nových forem. Americký skladatel John Cage například napsal skladbu 4´33", která za dobu čtyř a půl minuty nabídne posluchači tři části, v nichž nezazní jediná nota, jediný zvuk.

Hudba Maďara Gyorgy Ligetiho je velice známá díky filmu Stanleyho Kubricka 2001: Vesmírná odysea, ve kterém byla použita.

Významní skladatelé:

• John Cage (1912 – 1992)

• Gyorgy Ligeti (1923 – 2006)

• Pierre Boulez (* 1925)

Minimalismus

Pojem „minimalismus“ zavedl na konci šedesátých let Michael Nyman, tehdy hudební kritik, později jeden ze známých minimalistických skladatelů. Označuje hudbu vyznačující se nápadným opakováním jednoduchých základních motivů.

Ačkoliv byla minimalistická hudba původně jednou z nejtvrdších odnoží avantgardy a tudíž také zasvěcena jen nejzatvrzelejším fanouškům moderních stylů klasické hudby, postupně se zejména díky práci skladatelů jako je Philip Glass a hudebních těles jako Kronos Quartet dostala do popředí zájmu širší veřejnosti. Minimalistické kompozice dnes otevřeně citovány a užívány v populárním umění (např. film Truman show nebo seriál Battlestar Galactica).

Významní skladatelé:

• Raní „minimalisté“: Erik Satie (1866 – 1925)

• Klasičtí američtí minimalisté: Philip Glass * 1937), La Monte Young (* 1935), Terry Riley (* 1935), Steve Reich (* 1936), John Adams (* 1947)

• Spirituální minimalismus: Arvo Part (* 1935), Henryk Górecki (* 1933)

• Filmová hudba: Michael Nyman (* 1944)

• Další současní: Wim Mertens (* 1953)

Soudobá vážná hudba

Tento termín zahrnuje vážnou hudbu vytvořenou v několika posledních dekádách minulého století a na začátku století současného. Vzhledem k její roztříštěnosti je velice těžká jakákoliv její charakterizace.

Významní skladatelé:

• Alfred Schnittke (1934 – 1998)

Časová osa

 

8cca74052ddceeb92566d55d42ae5018.png

Hudební nástroje vážné hudby

• Housle

• Viola

• Kontrabas

• Violocello

Klávesové nástroje

• Varhany

• Klavír

• Cembalo

• Clavichord

 

 

 

220px-bach.jpg

 

Johann Sebastian Bach

 

220px-franz_schubert.jpg

Franz Schubert

220px-dmitri1.jpg

Dmitrij Šostakovič

 

 

220px-boulez25oct2004.jpg

Pierre Boulez

 

 

220px-philip_glass_1.jpg

Philip Glass

 

 

 

 
 

 


Poslední fotografie


Kontakt


Archiv

Kalendář
<< září / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 78895
Měsíc: 414
Den: 30